Návrat na titulní stranu

 

Obsah  
Novinky
Výsledky SWL
v závodech
OK/OM DX contest
Memoriál OK1DKS
Žebříček zemí DXCC pro SWL
Diskuse
QSL info
Sponzoři
Kontakt
Zajímavosti 
Galerie QSL
Diplomy
Expedice
Z historie telegrafního vysílání
Nové SWL INFO
Obecně oblíbené omyly při návrhu a konstrukci KV antén (část 2.)
Deník LOGPLUS!
 

 


Předpověď podmínek šíření krátkých vln si můžete sestavit také sami. Potřebujete k tomu jen vhodný program a alespoň základní znalost mechanismů, ovlivňujících šíření krátkých vln. Jako na jiných místech tohoto webu i zde vám doporučíme především software, který je volně šířitelný, tedy zdarma.

VOACAP/ICEPAC/ITSHFBC je velmi rozsáhlý a komplikovaný systém, vyvinutý pro potřeby americké vlády. Byl používán k předpovědím slyšitelnosti Hlasu Ameriky. Je znám také pod názvem HFWIN32. Starší verze pracují i v 16bitovém prostředí Windows 3.1, avšak jsou poměrně pomalé, proto je 32bitová verze mnohem vhodnější. Lze ho použít jak k výpočtu předpovědi šíření do určitého směru, tak i tzv. pokrytí určitého území. Výstup může mít formu síly signálu, poměru signá/šum a dalších údajů. Tento program není vhodný pro začátečníky, neboť k jeho používání je nutná hlubší znalost šíření KV. Je považován za nejvýkonnější program tohoto druhu na světě, původní cena registrace přesahovala 5000 USD, ale rozhodnutím vlády USA byl program uvolněn k bezplatnému šíření. Jeho další rozvoj závisí na zájmu radioamatérů, avšak díky oblibě tohoto programu zastavení vývoje nehrozí.

Pokud se vážně zajímáte o šíření KV, neváhejte si program stáhnout. Najdete ho na adrese

http://elbert.its.bldrdoc.gov/pc_hf/hfwin32.html

Chcete-li zadávat výchozí či cílový bod přímo podle prefixu, zde si stáhněte příslušnou databázi. Tu rozzipujte a zkopírujte do podadresáře geonatio, který se vytvoří po instalaci programu VOACAP.


W6EL prop je poměrně nový program, jehož autorem je Sheldon C. Shallon, W6EL. Jeho použití je velmi jednoduché a poskytuje velmi přesné výsledky, zejména díky implementaci koeficientu K, který vyjadřuje momentální stav zemské magnetosféry. Předpovídat lze pro jednotlivé země DXCC, které lze přímo vyvolat z vestavěného atlasu DXCC. Předpovědi mají formu tabulek nebo grafů, lze rovněž zobrazit "frekvenční mapu světa". Pokud tedy hledáte odpověď na otázku, kam v daný okamžik jednotlivá pásma chodí, najdete ji zde.

Grafická forma předpovědí programu W6ELprop

"Frekvenční mapa" světa

Použití W6ELprop je tak jednoduché a výsledky jsou tak spolehlivé, že s jeho používáním může začít i naprostý začátečník. Tento program by neměl chybět na počítači aktivního posluchače. Stáhnout si ho můžete na adrese:

http://www.qsl.net/w6elprop/

Chceme-li vytvořit aktuální předpověď šíření krátkých vln, je nutné znát aktuální parametry ionosféry a geomagnetického pole. Těmi jsou relativní číslo slunečních skvrn (SSN) nebo sluneční radiový tok na 10,7 cm (SFL) a stav geomagnetického pole, vyjádřený indexy A resp. K. Podrobnější rozbor významu těchto veličin značně přesahuje účel těchto stránek, podrobnější vysvětlení několikrát publikoval OK1HH, např. v prvním díle knihy Dr. Ing. Josefa Daneše, OK1YG Amatérská radiotechnika a elektronika, str. 190.

Příslušné údaje získáme nejlépe na DX clusteru. Objevují se v 3hodinových intervalech a vyvolat je lze příkazem sh/wwv. Některé nódy Dclusteru mají implementován příkaz sh/wcy, kterým lze vyvolat tyto údaje, které vysílá stanice DK0WCY. Pro posluchače, který není držitelem koncese a nemůže se tedy připojit k paketové síti pomocí rádia lze doporučit buď poslech stanice DK0WCY na kmitočtu 10144 kHz provozem CW (údaje o šíření KV jsou vysílány každou pátou minutu, stanice také vysílá údaje o výskytu polární záře), nebo připojení k internetu (pomocí Telnetu), kde lze po zalogování na příslušných nódech údaje získat výše uvedenými příkazy. Použít lze např. české nódy dle tabulky:

Call IP port
OK0DXH  194.213.40.187 41112 
OK0DXI  195.47.60.30 41112 
OK0DXX  147.231.106.52 41112 

Pro rychlou orientaci není nutné ani tyto údaje zadávat do nějakého programu. Stačí si osvojit následující graf:

Tento graf stačí pouze ke stanovení, jaké podmínky šíření jsou. O tom, kdy a jak to "chodí" do jednotlivých směrů nám neřekne nic. Pokud potřebujete tyto údaje znát, je nutné použít příslušný program. Je však třeba dát pozor na to, zadáváte-li sluneční rádiový tok na 10,7 cm nebo relativní číslo slunečních skvrn. W6ELprop umožňuje zadat buď rádiový tok (flux) nebo relativní číslo slunečních skvrn (SSN) (nastavuje se v menu Options - User preferences), VOACAP vyžaduje zadání SSN, údaje z clusteru nelze tedy použít rovnou, ale je nutné provést přepočet. Vzhledem k používání vyhlazených zprůměrovaných veličin neexistuje exaktní vzorec pro přepočet toku na SSN, avšak existuje celá řada poměrně přesných aproximativních vztahů. Poměrně dobré výsledky poskytuje přepočet podle Stuarta-Leftina nebo velmi podobný vztah, který publikovala ARRL v knize Antenna Book. Přepočet lze snadno provést pomocí jednoduchého programu, který napsal OK1RR a který si můžete stáhnout zde.

Další výbornou pomůckou je bulletin ARRL, věnovaný šíření KV. Pro ARRL ho zpracovává Tad Cook, K7VVV. Obsahuje nejen popis situace v uplynulém týdnu, ale také hodnoty slunečního rádiového toku na 10,7 cm a geomagnetické indexy A, naměřené observatoří v kanadském Pentictonu. Pokud vás zajímá vývoj podmínek šíření od začátku roku 1989, můžete použít program Solar Data Plotter od WA4TTK, k dispozici jsou rovněž aktualizovaná data, která se můžete stáhnout zde. Výsledný rozzipovaný soubor Graph.dat umístěte do adresáře tohoto programu. Pokud si budete z paketu či internetu pravidelně stahovat bulletin ARRL, věnovaný šíření KV (ARPL001 - ARLP052, vychází týdně), dokáže ho Solar Data Plotter přímo načíst a aktualizovat svá data. Je velmi zajímavé sledovat vývoj v uplynulém slunečním cyklu i současný stav. Je možné vysledovat často zmiňovanou periodicitu a tak např. i zpřesňovat své vlastní předpovědi.

Obdržíte takovéto obrázky:

Horní obrázek ukazuje historický vývoj, spodní pak aktuální stav ve zvětšeném měřítku. 

 

 
Odkazy
425 DX News
AC6V Search
Contesting.com
CSDXC
Český radioklub
DX Zone
E-ham
International DX Press
OKDXC
OKDXF
OK1RR DX & Contesting Page
Software info
Deníky pro posluchače
Digitální druhy provozu
Programy pro tisk QSL
Návrh antén
Předpověď podmínek šíření
Archiv PDF

Stáhněte si Acrobat Reader