Návrat na titulní stranu

 

Obsah  
Novinky
Výsledky SWL
v závodech
OK/OM DX contest
Memoriál OK1DKS
Žebříček zemí DXCC pro SWL
Diskuse
QSL info
Sponzoři
Kontakt
Zajímavosti 
Galerie QSL
Diplomy
Expedice
Z historie telegrafního vysílání
Nové SWL INFO
Obecně oblíbené omyly při návrhu a konstrukci KV antén (část 2.)
Deník LOGPLUS!
 

 


Některým posluchačům stačí jako staniční deník obyčejný sešit s kolonkami pro datum, čas, značku stanice, report apod. Problém nastane tehdy, když potřebujeme sestavit žádost o diplom nebo když se chceme zúčastnit nějaké soutěže, třeba Memoriálu OK1DKS. Chceme-li např. vědět, kolik máme zemí, můžeme strávit desítky hodin listováním v papírovém deníku a výsledek nebude stejně odpovídat skutečnosti. Dříve či později dojde aktivní posluchač k rozhodnutí opatřit si deník vedený na počítači.

Pro amatéry vysílače existuje celá řada programů, více či méně vhodných k vedení staničního deníku. Některé si lze opatřit zcela zdarma, jiné je nutné koupit. Ceny se pohybují v rozpětí 1000 - 3000 Kč, většinou je nutné zaplatit registrační poplatek v nějaké cizí měně. Cena však nemusí odpovídat kvalitě, mnohdy bývá deník získaný zdarma lepší, než drahý program. Je však nutné dát si pozor na různé demoverze, rovněž je třeba počítat s tím, že pokud je program nabízen zdarma, není autor nijak motivován k jeho dalšímu vylepšování. Až na jednu výjimku - ZSV Log - není žádný z těchto programů v češtině, drtivá většina programů je amerického či kanadského původu a jsou proto v angličtině. To však platí pro většinu programů, které používáme. Budeme se proto muset smířit s tím, že bude nutné naučit se tyto programy ovládat.

Programy pro vedení staničního deníku bývají různě složité, od jednoduchých databází, umožňující pouhý záznam spojení, až po komplikované systémy, schopné nejen uchovat a vyhodnocovat data podle různých kritérií a řídit transceiver či přijímač a obsluhovat řadu přídavných zařízení.

Na posluchačský deník jsou kladeny poněkud jiné požadavky, než na staniční deník, vhodný pro amatéra vysílače. Mnozí posluchači požadují např. zvláštní pole pro záznam značky protistanice. Bohužel, speciálních programů pro posluchače je bohužel velmi málo. Proto se používají programy, určené amatérům vysílačům. Většině zkušených posluchačů to však nevadí, pole pro značku protistanice by většinou umožňovalo záznam pouze jedné značky, avšak většinou bývá výhodné zaznamenat více protistanic a k tomu se spíš hodí pole, určené pro poznámky, kam lze zpravidla zaznamenat neomezený počet značek protistanic včetně času, reportů, jména a dalších údajů. Chceme-li však poslat QSL i těmto stanicím, bývá nutné je tak jako tak zaznamenat do deníku - tomu bychom se však nevyhnuli ani se speciálním programem, vyvinutým pro posluchače.

Volba programu nebývá snadnou záležitostí. Pokud nepoužíváme moderní přijímač, umožňující propojení s počítačem, nevyužijeme možnosti ovládání přijímače či transceiveru. Navíc probíhá komunikace počítače s přijímačem podle určitého protokolu a ten není nijak standardizován - každý výrobce tedy může použít, co chce a program nemusí daný typ přijímače podporovat. Tato funkce staničního deníku tedy nebývá pro posluchače zvlášť významná. Naproti tomu jiná funkce - rozeznávání zemí DXCC, zón, IOTA apod. bývá velmi důležitá i pro posluchače a lze dokonce říci, že její kvalita a spolehlivost by měla být rozhodující, pokud se máme rozhodnout pro určitý program. Tuto funkci lze snadno vyzkoušet. Zadejte do deníku značky podle tabulky a zkontrolujte správnost odpovědi. Pokud z uvedených 10 značek budou 3 či více rozeznány chybně, doporučujeme program odinstalovat a už se jím dále nezabývat.

Značka Pozn. Má být
KG4W   USA (W4)
KG4WM   Guantanamo Bay
KG4WMG   USA (W4)
LU1ZAB 2 AF Teniente Matienzo, Nunatak Larsen, Antarctica
W4QM/MM 1 Maritime Mobile Station
PY7XC/AM 1 Aeronautical Mobile Station
WP2V/VP2V   British Virgin Islands
NP2V/C6A   Bahamas
VP8SGA 2 South Georgia (San Pedro) Island
FR/F6KDF/T   Tromelin

Poznámky: 

  1. U stanic /MM a /AM nesmí být uváděny ani země, ani zóny. U těchto stanic nelze CQ či ITU zóny určit, stejně jako zemi DXCC, navíc tyto stanice neplatí pro příslušné diplomy. Je proto nutné, aby program u těchto stanic místo země DXCC a obou zón uváděl "not specified" či jiné oznámení o neurčitosti těchto údajů. Pokud program těmto stanicím přiřazuje zemi DXCC nebo zóny, budou výsledné statistiky zkreslené neplatnými údaji. Program tedy používá nedokonalý algoritmus, což je důvodem k jeho odinstalaci a "zavržení".

  2. Některé stanice nelze určit přímo pomocí algoritmu, který program používá. Program musí mít k dispozici databázi stanic, určujících přiřazení země DXCC, zón, zeměpisných souřadnic, řasového pásma apod. k dané konkrétní značce. Jsou-li nesprávně rozeznávány takové stanice, lze nápravy dosáhnout aktualizací této databáze.

  3. Značky bez poznámek by měly být rozeznávány pomocí algoritmu vlastního programu. Nejsou-li rozeznávány správně, používá program nedokonalý algoritmus, což je důvodem k odinstalaci a "zavržení" takového programu.

Další funkcí, která je velmi významná pro posluchače, je podpora callbooku na CD-ROM. Tyto  callbooky vydává více firem, nejznámější jsou Buckmaster, Flying Horse (The Radio Amateurs' Callbook - RAC) a QRZ. Nejsou právě levné, je třeba počítat s výdajem 50 $ (US), ale budeme je moci používat 2-3 roky. Informace, obsažené na těchto CD-ROM, mají pro radioamatéra velkou cenu a proto se koupě rozhodně vyplatí.

Stručný úvod do problematiky počítačových deníků vám přinášíme v časopise SWL INFO (HRR...INFO). Tyto informace jsou dostatečné pro základní orientaci v této oblasti, avšak před případnou koupí registrovaného programu bude vhodné opatřit si více informací. Podrobnější povídání o počítačových denících nám nabídl Martin, OK1RR, a najdete ho zde. Uvedený článek je umístěn na stránkách, věnovaných uživatelské podpoře deníku YPLOG. Doporučujeme tyto stránky prostudovat, neboť zde najdete spoustu užitečných informací, které mají širší platnost. Martin také pro nás otestoval několik programů a zde je jeho komentář:

Pokud jste četli moje povídání o logovacích programech, které jsem uveřejnil v holickém sborníku v roce 1998 (najdete ho zde), je nutné konstatovat, že se od té doby mnoho nezměnilo. Objevila se sice spousta nových programů, jak freeware (volně šířitelných), tak i komerčních, ale mám dojem, jakoby autoři zapomínali, k čemu má takový program sloužit. Výše uvedeným testem rozeznávání zemí DXCC beze zbytku neprošel žádný kromě YPLOGu. Řada programů má přímo otřesné ovládání, některé se navíc chovají poněkud nepředvídatelně a nemáte jistotu, co jste zalogovali (pokud vůbec něco). Pokud jsem napsal, že komerční programy bývají zpravidla lépe propracované, než programy "zadarmo", tak to dnes do značné míry neplatí - jako poměrně dobrý se třeba ukazuje Logger od K4CY, který je zcela zdarma, naproti tomu řada komerčních programů je naprosto otřesná, až se divím, že takový program získal registrované uživatele, kteří za takový kus software byli ochotní zaplatit. Poměrně dobrý je také N1MM Logger. I když je koncipovaný spíš pro závody, je s ním možné pracovat i v normálním režimu. Tento projekt je však v beta fázi a musíte se zaregistrovat, abyste získali přístup na stránky s novými verzemi. Registrace je samozřejmě zdarma. Pro DOS mohu doporučit LogProjekt, který je ale v němčině, což by mohlo někomu vadit. Tento deník však vyhovuje téměř všem požadavkům, které bych na podobný program kladl. Leckoho může zaujmout TurboLog (pro DOS), ten je ale nabízen za přemrštěnou cenu. Nenechte se zmást funkčností demoverze, ta má v sobě zakomponovanou "náhodnou smrt", která by vám mohla leccos pokazit zrovna v nejnevhodnější moment. Naprosto bezkonkurenční je YPLOG, který jako jediný mohu klidně doporučit komukoli, ať hamům či SWL. I jeho neregistrovaná verze nabízí víc, než většina ostatních programů v registrovaných verzích. Do tohoto projektu jsem velký fanda, že jsem se stal jeho spoluautorem. Můžete si proto myslet, že pěju chválu na "téměř vlastní" dílo, ale opak je pravdou - mohu nabídnout českou podporu tohoto programu a mohu také zaručit, že se nikdo nezlobí, pokud tento deník bude používat SWL v neregistrované verzi, tedy zadarmo.

V následujícím přehledu jsem pro vás nasbíral pár odkazů na logovací programy. Můžete si je stáhnout a pohrát si. Je však třeba dát pozor, některé programy jsou opravdu mizerně napsané a mohou vám i sestřelit Windows (záleží na tom, jaký typ používáte).

 

Název Cena OS

Pozn.

59+ Software     

sada programů: 59+ Log, 59+ Analyzer, 59+ Converter

50+ Logging Programs  ?? ??

z QRZ CD ROMu. Většinou zastaralé programy z let 1994-98.

AALog For Windows $49  W32

od RZ4AG

Amateur Contact Log $10   

jednoduchá databáze, pouze základní statistiky

B-Log 0 W32

SWL speciál od Toma Lackampa, jednoduchá databáze

DXbase  $99 W32

velmi populární, velmi dobrý, od Scientific Solutions, Inc. Příliš drahý.

DXFILE    

ve francouzštině, od F6GQK

DXKeeper    

běžný deník orientovaný spíš na DX provoz, tisk QSL. Spolupracuje s DXView, CI-V Commanderem a WinWarblerem

DXLog and ClusterLog    

deník od Whispering Woods Software

DXtreme  $79.95 W32

pro rozhlasové DXery, SWL, specialisty na VLF, VHF, a UHF. Jednoduchá, nepříliš zdařilá aplikace, cena neodpovídá hodnotě programu. 

DX4WIN  $89.95 W32

mnoho povyku pro nic, obrovská reklama, program nic moc. Demo bez možnosti uložit, download = ztráta času. Přemrštěná cena.

EasiLog  £5 DOS

pro amatéry vysílače, EasiSWL speciál pro posluchače - nic moc, těžkopádný, počet QSO omezený na 3000. Od Dona Warda, G0MDO

EasyLog 4  $53.95  


EUROWINLOG   W32

od Clause Neie, DL7QY. 26,5 MB archiv, používá hardwarový klíč! Na pohled hezký, ale pravděpodobně nejhorší ze všech.

GenLog    

deník pro závody, běžné logování i pro SWL. Univerzalita na úkor funkčnosti. 

Hyper Log  $44.95 DOS

HyperSoft

IOTA Logging program    

speciál pro lovce IOTA 

KLog  0 W32

všeobecný deník od 9A5K/K5CRO.

KWIKLOG Plus 0   speciál pro lovce okresů USA a další diplomy z USA, kterým může udělat dobrou službu. Velmi těžkopádný, hrozí uklikání myší k smrti.
Logging Programs 
A Bunch
 ?? ??

přes 30 různých deníků ke stažení.

LogConv 0  

konverzní program pro vzájemný převod dat z různých deníků, zejména z contestových programů. Vázaný na typ závodu. Od KA5WSS.

LOGic $129  

velmi dobrý deník od Personal Database Applications, přemrštěná cena.

LOGGER  0  W32

via VE9DX. Poměrně dobrý program, vestavěná mapa grayline a podpora PSK31. REDAKČNÍ TIP!

Log2000 by S58Q   W32

jednoduchá databáze, tisk QSL  a nálepek. Poněkud těžkopádný.

Log EQF  $49.95 DOS
W32
populární deník, v DOS verzi dosti těžkopádný, Win verze v testování.
LogPlus $50 DOS poměrně dobrý deník, DOS verze trochu těžkopádná, Win verze ve vývoji.
LogProjekt 0 DOS velmi pěkný, v němčině, od DH0HQI. REDAKČNÍ TIP!
Log Windows  $69.95 W32

poměrně dobrý kombinovaný log s řízením TCVR, ovládáním rotátoru, podporou DX clusteru, databáze QSL manažerů, statistiky s výběrem dle podmínek diplomů. Od  Creative Services Software

Lux-Log 0 W32

údajně až 30,000 deníků současně, velmi těžkopádný, nepříliš zdařilý, 11 MB download. Od LX1NO

M*LOG  $39.95 DOS

Jednoduchý program, málo funkcí, poměrně snadné ovládání. Zastaralý. Od Milestone Technologies Inc.

N1MM Logger  0 W32

víceúčelový log pro Windows

N4HNH Log Manager  ?? W32

víceúčelový log pro Windows. Aplikace v Accessu 97, není download - autor posílá na vyžádání.

PROADIKON 0 W32

konverzní program pro převod dat z různých deníků do formátu ADIF. Poněkud těžkopádný.

QSO Manager 0 W32

od IK4CLF, jednoduchá aplikace v Accessu 97 nebo 2000

R25Log  0  

v němčině, jednoduchá databáze

ShackLog  £32.00 DOS

populární britský log, nic moc. 

Sharps Logger   W32

všeobecný log. Špatně napsaný, podporuje DX cluster přes Telnet, ale nemá řízení TCVR. Omezený počet QSO na log (32000). Spousta zbytečných funkcí, potřebné funkce chybí.

Super WinLog 0 W32

populární log od G0CUZ

Swiss Log  $65 W32

špatná podpora, nekomunikativní autor. Původní DOS verze poměrně dobrá, Win verze horší.

TRX-Manager    W32

důraz na ovládání TCVR, základní logovací funkce. Od F6DEX

Turbolog 100 DM DOS od G3WGV, prodán do DL. Poměrně dobrý, přemrštěná cena.
UT1YV 0 W32

balík programů, obsahující CW program, DSP filtr , deník, spektrální analyzátor, Beacon-Echo Repeater

VQlog 2.1  $15 W32

pro VKV a satelitové specialisty od EA6VQ

WinLog 0 W32

log pro Windows 95 a vyšší verze

WJ2O  0  DOS

poněkud těžkopádný

XMLOG 0 W32

poměrně dobrý log pro 32 bitové Windows s řízením TCVR. REDAKČNÍ TIP!

YPLOG $ 50  W32

vynikající deník, neregistrovaná verze poskytuje téměř vše, co může SWL potřebovat! Nejlepší z testovaých. REDAKČNÍ TIP!

           Tabulka bude postupně doplňována

 

 

 


 

 
Odkazy
425 DX News
AC6V Search
Contesting.com
CSDXC
Český radioklub
DX Zone
E-ham
International DX Press
OKDXC
OKDXF
OK1RR DX & Contesting Page
Software info
Deníky pro posluchače
Digitální druhy provozu
Programy pro tisk QSL
Návrh antén
Předpověď podmínek šíření
Archiv PDF

Stáhněte si Acrobat Reader