Návrat na titulní stranu

 

Obsah  
Novinky
Výsledky SWL
v závodech
OK/OM DX contest
Memoriál OK1DKS
Žebříček zemí DXCC pro SWL
Diskuse
QSL info
Sponzoři
Kontakt
Zajímavosti 
Galerie QSL
Diplomy
Expedice
Z historie telegrafního vysílání
Nové SWL INFO
Obecně oblíbené omyly při návrhu a konstrukci KV antén (část 2.)
Deník LOGPLUS!
 

 


5. Staniční deník pro vysílače - pokračování

Deník LOGPLUS! - (verze 3.54). Tento špičkový deník je z produkce Roberta A.Winterse – N7XR (ex KD7P). Licenční produkty se spouští v příkazovém řádku DOSu příkazem „LOG značka“, u mne tedy „LOG OK1HRR“. Je nutno proto s tímto počítat, pokud máte Windows. Tato verze ještě není česká, ale existuje od ní český manuál.

Po otevření deníku nás překvapí vkusně řešené hlavní menu, které má nejen pěkné barevné provedením, ale i mnoho funkcí (celkem 16 označených písmeny A až P). Zastavme se u jednotlivých bodů:

 1. umožňuje vedení základního deníku ve čtyřech variantách. Deník je buď s paketem nebo bez něj, a každý z nich buď off-line nebo v reálném čase. Další část menu je prohlížení základního deníku (BROWSE), což oceníme při vyhledávání značky, doplňování údajů např. z QSL lístku, a oprava chybných spojení. I když na vyhledávání je další část menu (SEARCH), které nám z deníku vyhledá podle mnoha kriterií – značky, datum, země DXCC, pásmo, mód, zóna WAZ, USA state, prefix, IOTA, lokátor, QSL, QSL manažer, QRP a YL. Což je více než dostačující. Dalším bodem menu je tisk deníku podle značek (alfanumericky) do souboru nebo přes tiskárnu. Stejně jako další bod, kde je tisk deníku podle datumu (chronologicky). Opět do souboru nebo tiskárnou. Dalším bodem je statistika podle pásem a typu módu. Následuje bod pro doplnění QSL manažerů. Další bod je velmi užitečný. Dokáže nám konvertovat do deníku spojení ze závodních deníků (sice jen omezeně, ale zaplať Pán Bůh za to, že nemusíme všechna spojení přepisovat). Konvertovat umí z deníků: CT od K1EA, NA od K8CC, WF1B (pro RTTY) a N6TR, což je nejrozšířenější KV (i VKV) contestový deník u nás. Poslední body jsou určeny pro indexing a nastavení barev deníku (asi nevyužijeme).

 2. Vedení separátního deníku pro satelitní spojení (mnoho z nás asi nevyužije) má opět body pro zápis s paketem, bez paketu, BROWSE, SEARCH, tisk alfanumerický a tisk chronologický, indexing. Menu je méně obsáhlé, ale pro „oskarmany“ dostačující.

 3. QSL CARD a QSL MANAGER je asi nejdůležitější menu pro evidenci a tisk QSL lístků. Má 10 bodů. První je pro doplnění QSL lístků, kde po zadání značky Vám program najde všechna spojení s danou stanicí, označené pořadovým číslem v deníku, s datumem, časem, frekvencí, druhem provozu, RST přijatá i odeslaná (nezapomeňte, že je to deník pro vysílače), USA státem, lokátorem, jménem (! -uvedu později), stav QSL a datum odeslání QSL lístku. Druhý, třetí a čtvrtý bod jsou jednotlivé databáze pro tisk QSL lístků (direct, bureau a manager). V těchto bodech je vždy možnost prohlížet databázi, doplnit QSL manažery, tisk QSL lístku z dané databáze, a zrušení (vyčištění) databáze. Tisk QSL lístku je nastaveno podle 15ti různých forem, ze kterých si určitě vybere každý. Dále se zde nastavuje „HOT KEY“ – horká klávesa pro tisk přímo v prohlížeči této databáze a nebo (což je zvlášť užitečné) pro tisk QSL lístku přímo v prohlížeči deníku (v menu A – BROWSE) !! Dále je v tomto bodě i nastavení pro tisk QSL lístku s udáním vysílače (přijímače) a antény!

 4. DX Century Club Award. Už z názvu je patrné, že tato část hlavního menu je věnována DXCC diplomu, a vyhodnocování deníku podle DXCC pravidel. Oceníme zvláště při hlášení do Žebříčku zemí DXCC pro posluchače, pro vyhodnocení soutěže Memoriál OK1DKS i pro soutěž OK-Maraton. Vyberu jen některé body. První bod je velmi důležitý, neboť nám automaticky nahraje z deníku potřebná data. Třetí bod nám pak umožní si tato data prohlídnout (vidíme kolik jsme dělali spojení s každou zemí a jakým druhem provozu). Body 4, 6 a 7 nám pak ukáží statistiku podle pásem, druhu provozu a QSL lístků. Předposlední bod nám může vše vytisknout, a poslední je indexing.

 5. Worked All Zones Award – WAZ. To co bylo řečeno o DXCC platí i zde pro diplom WAZ, opět auto update, BROWSE, statistic, printing a indexing.

 6. Worked All States Award – WAS. Totéž pro diplom za spojení s americkými státy.

 7. Worked All Prefixes Award – WPX. Totéž pro diplom za spojení s různými prefixy. Umí statistiku podle druhu provozu, jednotlivých pásem i podle kontinentů!

 8. VHF/UHF Century Club (VUCC). Statistiky pro zájemce na VKV vlnách. Umí statistiku podle velkých čtverců na všech VKV pásmech.

 9. Island On The Air (IOTA). Další velmi populární diplom za spojení s různými ostrovy světa. Statistika je pak za spojení s ostrovy celkem nebo podle jednotlivých kontinentů. V bodě BROWSE pak najdete všechna referenční čísla ostrovů podle kontinentů.

 10. Worked All Russian Oblasts. Diplom za spojení s ruskými oblastmi. Statistika je za všechna spojení nebo podle pásem, a v  BROWSE najdeme pak všech 88 oblasti s uvedením provedených spojení a statistikou i podle druhu provozu.

 11. Worked All U.S. Couties. Jeden z nejtěžších diplomů, za spojení s různými americkými okresy. Statistiky jsou tři za MIX, CW a FONE a ukážou nám kolik je v každém státu okresů, kolik jich máme uděláno a kolik potvrzeno. Samozřejmě i kolik jich máme celkem. V BROWSE pak uvidíme státy s názvy okresů a zda jsme s daným okresem měli spojení. Vše samozřejmě lze vytisknout.

 12. Generic Award System. Zde si můžeme nagenerovat jakýkoliv diplom, který chceme dělat, a současně můžeme plnit až 20 diplomů!! Do každé databáze lze přímo z deníku načíst potřebná spojení. S každou databázi lze dále pracovat a vyhodnocovat.

 13. Dumb Terminal Program. Nastavení terminálu. Asi moc nás to nevyužije. Většinou nám postačí nastavení původní.

 14. Program Parametrs Defaults. Zato toto je velmi důležité nastavení programu. Doporučuji po spuštění programu nejprve nastavit podle tohoto menu.

 15. Database BackUp. Zálohování všech důležitých databází. Není více co dodat.

 16. Global Databse Indexing. Indexuje celou databázi deníku. Dobré například při práci v síti, nebo pro práci kolektivky s více operátory, nebo pro odeslání QSL manažerovi, atd.

To byla ukázka co všechno tento program umí. Teď se ještě zastavíme u problému posluchačů. V menu „A“ a podmenu „C“ si prohlídneme deník. Při zapisování spojení nám opět chybí rubrika „WKD WITH“, tedy značka protistanice. Máme zde celkem tři možnosti jak na to. Nejméně vhodná je možnost zapsat WKD WITH do kolonky QTH, protože se nám neobjeví ve vypsaných spojeních. Ani tisk QSL s tímto nepočítá. Druhá možnost je zápis do kolonky NOTE. Sám jsem tak činil několik let. Ve vypsaných spojeních se nám protistanice objeví, ale v BROWSE není na přední straně vidět, až v druhém pořadí a to může trochu zdržovat. Stejně tak tisk s tímto nepočítá. Časem jsem došel k možnosti zápisu do rubriky NAME !! Jméno pak zapisuji do NOTE, pokud ho potřebuji. Jinak se objeví ve vypsaných spojeních hned a dále v části BROWSE. Ale hlavní přínos je při tisku QSL lístku!! Pokud použijeme v menu QSL CARDS ve kterékoliv databázi tisk v bodě „L“, objeví se nám na místě jména značka protistanice. Nemusíme tak nic dopisovat ručně, navíc pokud máme více spojení s danou stanicí, tak se nám vytiskne lístek vždy za 4 spojení dohromady, což je úspora samolepek i QSL lístků!

No a pokud se nám nelíbí ani jedna možnost tisku QSL, můžeme pracovat přímo s databází deníku například ve WORDu! Všechny údaje se totiž ukládají do souborů .DBF (což některé programy nedělají a pak se s tím hůře pracuje mimo program).

Výhody: Program plně vyhoví všem i náročným uživatelům. Starší verze jsou FREEWARE, tedy zdarma, ale nové verze je nutno zaplatit. Cena je kolem 2000,- Kč. Umí vyhodnotit deník dle různých kritérií a diplomů. Evidence QSL i jejich tisk je na vysoké úrovni.

Nevýhody: Je v anglické verzi, což někomu ze začátku může činit potíže. Neumí vybrat v konverzi z jiného deníku první spojení. Je nutné to řešit jiným způsobem. Nahrát deník třeba z N6TR do QSL databáze jiné než normálně používáme (místo bureau do direct či manager) a zde pak vytisknout dle výběru. Což je trochu složitější. Jinak ŽÁDNÉ jiné nevýhody nemá.

Deník LOGPLUS! - (verze 4.09a). Tento špičkový deník je další inovovaná verze předchozího. I zde se spouští v příkazovém řádku DOSu příkazem „LOG značka“, u mne tedy „LOG OK1HRR“. Tato verze je již plně česká!!

Výhody: Hlavní menu je poněkud odlišné, je zde tenčí menu, ale hlavní vylepšení je ve sloučení základního deníku se satelitním, kde došlo ke zvětšení počtu položek hlavní databáze deníku. Tato verze odstraňuje nedostatky předchozí uváděné verze! Je, jak již bylo zmiňováno, v české verzi, a umí při konverzi z jiného (contestového) programu již vybrat první spojení pro odeslání QSL lístků. Je zde i více programů, ze kterých umí konvertovat, kromě uváděných N6TR, K1EA, WF1B a K8CC, ještě CON160 (DL5DNH), dále TACLOG a SDL (od EI5DI), zvláště ten poslední jako posluchači velmi oceníme. Jinak lze i konvertovat další programy, pokud umí jako výstupní soubor ve formátu ADIF. Sám používám SDL a tak mne tato verze potěšila, že nemusím přepisovat všechna QSO!
        
Nevýhody: Nic mne nenapadá !!

(pokračování příště)

 
Odkazy
425 DX News
AC6V Search
Contesting.com
CSDXC
Český radioklub
DX Zone
E-ham
International DX Press
OKDXC
OKDXF
OK1RR DX & Contesting Page
Software info
Deníky pro posluchače
Digitální druhy provozu
Programy pro tisk QSL
Návrh antén
Předpověď podmínek šíření
Archiv PDF

Stáhněte si Acrobat Reader